O teatrze

Teatr Jaruga został założony w Rzeszowie w roku 1991, przez Andrzeja Piecucha- absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Od roku 1983 jest aktorem Teatru Maska w Rzeszowie. Nienasycenie sztuką, własne poszukiwania artystyczne Piecucha zaowocowały powstaniem pierwszej sceny prywatnej na Podkarpaciu o nazwie Jaruga, która stała się alternatywą dla tradycyjnej sceny. Twórca wykorzystał środki wyrazu scenicznego charakterystyczne dla teatru misteryjnego, w którym odwołuje się do źródeł kultury ludowej pogranicza. Jako poszukujący reżyser nieustannie zadaje pytania o praźródła naszej kultury, która stała się inspiracją dla jego artystycznych wizji. Widz ma możliwość przejrzeć się w tym, co zapomniane lub pogardliwie ignorowane.

Do charakterystycznych widowisk Teatru Jaruga posiadających swoją niezwykłą przestrzeń i energię ludycznego święta należy zaliczyć takie projekty teatralne jak: Misterium Pasionis, Świętojańska Fantazja, Święto Wiosny, Festiwal Strachów Polnych ,Ślad Anioła, Misterium Bożonarodzeniowe. Te swoiste etno – misteria TAndrzej Piecuch Tadeusz Ferenceatr Jaruga organizuje już prawie 30 lat i zostały one wyróżnione dwukrotnie przez Fundację Kultury. Dwie najnowsze premiery teatru, czyli Słońcesław z Żołyni oraz Wielki Teatr Świata mogły zostać zrealizowane dzięki grantom Województwa Podkarpackiego i grane w całym regionie. Od początku założeniem programowym teatru Jaruga było wejście do społeczności lokalnej, w nową przestrzeń, nieskażoną rutyną współczesnych zachowań. Swoje projekty i twórcze kontakty Jaruga organizuje z artystami z Ukrainy, Słowacji i Litwy. Andrzej Piecuch odkrywa wciąż nieznane, a przez to tajemnicze światy ludzi żyjących na pograniczu kultur. Pragnie odbudować to, co w racjonalnym porządku cywilizacji ulega nieustannej degradacji. Swoją obrzędową inscenizację i poetykę stosuje przeciw banalnym rozwiązaniom formalnym i chce w ten sposób emocjonalnie prowokować, dając widzowi możliwość zmierzenia się z pytaniami, które mają charakter inicjacyjny, pozwalający odnajdywać swoje miejsce w świecie. Za swoją twórczość Andrzej Piecuch został odznaczony m.in. medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Komentarze są wyłączone.